ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΝΝΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:

Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011

ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ

Από το βιβλίο " "Αρχειακή Έρευνα-Οι ιεροί ναοί του Ληξουρίου και τριαντα δύο χωριών της επαρχίας Πάλλης Κεφαλονιάς " του Κων/νου Αντωνίου Μονόκρουσου έχουμε μια πλήρη έρευνα για τους ναούς της επαρχίας Πάλλης.
Στο χωριό της Αγίας Θέκλης έχουν καταγραφεί από το 1600 και έπειτα οι εξής ναοί:
1. Ιερός Ναός Υπεραγίας Θεοτόκου (Εισόδια) στο Μαγκονάρι Υπάρχει και σήμερα
2. Ιερός ναός Αγίου Νικολάου
    Πλέον έχει γίνει συστέγαση με τον Ιερό Ναό Υπεραγίας Θεοτόκου
3. Ιερός Ναός Ταξιαρχών (Μιχαήλ-Αρχάγγελο) της Οικογένειας Αναλυτή (υπάρχει και σήμερα)
4. Ιερός ναός της Αγίας Θέκλης της οικογένειας Λιβιεράτου (υπάρχει και σήμερα)
5. Ιερός ναός Αγίας Παρασκευής της οικογένειας κοκκίνη (υπάρχουν ερείπια)
6. Ιερός ναός Αγίας Παρασκευής στα κοκίλια Αγίας Θέκλης (δεν υπάρχει σήμερα)
7. Ιερός ναός Αγίου Στεργίου στα Λαγκαδάκια Αγίας Θέκλης (δεν υπάρχει σήμερα)Ιερός ναός Υπεραγίας Θεοτόκου: Ο ναός υπήρχε πριν το 1646 , στη θέση Μαγκονάρι στη γειτονιά Μουλινάτα.Το έτος 1646 ανακαινίστηκε από την οικογένεια Αναλυτή και έγινε συναδελφικός δικό τους και άλλων οικογενειών όπως της οικογένειας Ριτζαρδόπουλου.Στον σεισμό του 1953 κατέρευσε και συνενώθηκε με τον τότε ιερό ναό του Αγίου Νικολάου.

Ιερός ναός Αγίου Νικολάου: Το έτος κατασκευής του ναού είναι άγνωστο , είναι όμως από τους παλαιότερους του χωριού της Αγίας Θέκλης. Αν και δεν αποπερατώθηκε ποτέ , η θέση του μετακινήθηκε αρκετές φορές για να καταλήξει στην σημερινή. Λειτουργούσε κανονικά και ήταν συναδελφικός ναός των οικογενειών Γεννατά, Κοκκίνη, Αβάσταγου ,Δεμπονέρα κ.α Η αρχική του θέση ήταν σε μικρή απόσταση από Το χωριό της Αγίας Θέκλης και ΒΑ αυτού. Το 1649 έγινε μια προσπάθεια ανοικοδόμησης του, όμως λόγω ακαταλληλότητας του υπεδάφους μετά από κάποια χρόνια υπέστει ζημιές και κατεδαφίστηκε και θεμελιώθηκε εκ νέου σε διαφορετικό μέρος Δυτικότερα και κοντινότερα του χωριού. Σε νοταριανή πράξη του 1735 καταγράφεται ότι ο ναός υποστηλώθηκε προκειμένου να μην πέσει η στέγη του και αποφασίστηκε η μεταγκατάσταση του σε χώρο που βρισκόταν σε αλωνότοπο λίγο πιο πάνω από τον τότε ναό. Ο χώρος άνηκε στην χήρα του Νικολό Γεννατά και στον γιό της μισέρ Θοδωρή Γεννατά , ήταν όμως υποθηκευμένος στον σινιόρ Γιαννάκη και σιωιόρ Αντωνάκη Λοβέρδο , παιδιά του σινιόρ Γιάκομου Λοβέρδου (Λουβέρδου) για 7 χρυσά τζεκίνια. Σε αυτή τη νοταριανή πράξη συμφωνείται η αποπληρωμή του ποσού αυτού από εκπροσώπους του συναδελφικού ναο΄θ και η μεταεγκατάστασή του εκεί.
 Ο ναός αυτός ξανακαταστράφηκε μετά από χρόνια από τους σεισμούς και ανοικοδομήθηκε πριν το 1940 . Έμεινε όμως ημιτελής. Μετά τους σεισμούς του 1953 , σε οικόπεδο της Υπεραγίας Θεοτόκου έγινε η συνένωση των δύο ναών και η μεταγκατάστασή του εκεί , όπου είναι και ο σημερινός ναός.

1649: Ιερέας Σπυρίδων Γεννατάς , Ιερέας Φανουήλ Κοκκίνης , Ιερέας Τιμόθεος Γεννατάς
1716: Ιερέας Ραφαήλ Γεννατάς , Ιερέας Σταμάτης Αβάσταγος , Ιερέας Άνθιμος Γεννατάς , Ιερέας Ζήσιμος Κόκκινος , Ιερέας Νικόλας Γεννατάς
1735: Ιερέας Νικόλας Γεννατάς , Ιερέας Αντρίας Γεννατάς και Ιερέας Ιωάννης ΑναλυτήςΙερός ναός Ταξιαρχών: Από τα μέσα του 17ου αιώνα βρίσκεται ανακατασκευασμένος σε οικόπεδο στο μέσο του χωριού της Αγίας Θέκλης, αριστερά του δρόμου που οδηγεί στο χωριό Βιλατώρια. Είναι ενοριακός ναός της οικογένειας Αναλυτή. Συνάδελφος και εφημέριος του ναού διετέλεσε ο ιερομόναχος Παχώμιος Αναλυτής , μετέπειτα Μητροπολίτης Κεφαλονιάς κατά την περίοδο 1610-1622.. Ο ναός υπεστει κάποιες φθορές κατά τον σεισμό του 1953 ,οι οποίες επισκευάστηκαν σχετικάπρόσφατα με δωρεά κυρίας από την Αγία Θέκλη. Από νοταριανή πράξη που υπάρχει στο βιβλίο προκύπτει ότι κατασκευαστής και κτήτορας του ναού ήταν ο Διάκος Αναλυτής στα μέσα του 17ου αιώνα. **Με πιθανότερο να αφορά ανακατασκεύη του ναού. Ο ναός ήταν και συναδελφικός και της οικογένειας Λοβέρδου.Στην παραπάνω πράξη ,δια μέσου προικοσύμφωνου ,αποκτά δικαιώματα ο Ιωάννης Λοβέρδος του Σταματέλου (ο μετέπειτα Ιερέας Ιωάννης Σταματέλος Λοβέρδος , από την Σκηνιώτικη οικογένεια Ματζαβινάτου Λοβέρδου). Επίσης σε νοταριανή πράξη του 1839 , που συνέταξε ο Νοτάριος Εστάθιος Αναλυτής, εμφανίζονταο ως συνεπίτροποι του ναού οι Γιώργος Λοβέρδος Γιωργακάτος ποτέ Χριστοδούλου (Θεοδωρακάτος) και Γιώργος Αναλυτής ποτέ Βασίλη.Στην πράξη συμφωνείται η ανακατασκευή του ταμούζου (ο χώρος μεταξύ ουρανίας και στέγης) στα πρότυπα "...του Ταμούζου του Ιερού ναού του Αγίου Νικολάου των Γεννατάδων" από τον μαστρο-Φωτεινό Βεντούρα του Δημητρίου

** Σε άρθρο του Κώστα Πετράτου για το χωριό της Αγίας Θέκλης γράφεται:

"....Στο χωριό βρίσκεται και ο Αρχάγγελος, ο οποίος υπήρχε πριν από τον 13ο αιώνα έπεσε στον σεισμό του 1864 και ξαναφτιάχτηκε το 1887."

Χωρίς καμία διάθεση αμφισβήτησης και θεωρώντας τον λόγο του αξιόλογο , πιθανόν να έχουμε ανακατασκευή του ναού από τον Διάκο Αναλυτή κατά τα μέσα του 17ου αιώνα και αυτήν να περιγράφει η συγκεκριμένη νοταριανή πράξη( "προικοσύμφωνο" που συνέταξε ο Νοτάριος Σπύρος Αναλυτής , 23/12/1654), γεγονός που ταιριάζει και με την αναφορά ότι ο μετέπειτα Μητροπολίτης Κεφαλονιάς Παχώμιος Αναλυτής (1610-1622),είχε διετελάσει εφημέριος στον συγκεκριμένο ναό .Παρόλα αυτά η αναφορά σε πηγή θα ήταν χρήσιμη για την εξακρίβωση του λόγου και αν δεν κάνει κόπο ιδιαίτερο, θα την προσδοκούσα.

Αρχές 17ου αιώνα (1610): Ιερέας Παχώμιος Αναλυτής
1654: Ιερέας Ευστάθιος (μάλλον Αναλυτής)
1739: ιερέας Θεόκλητος Αναλυτής

Ιερός ναός Αγίας Θέκλης: Βρίσκεται στο μέσο του χωριού και προς τα Δυτικά. Είναι ο ενοριακός ναός της οικογένειας Λουβέρδων Λιβιεράτων.Από την οικογένεια Λιβιεράτων Λοβέρδων έχουν προκύψει οι κλάδοι :Αναστασάτοι ,Δερβίση , Ζησιμάτοι ,θεοπεντάτοι , Θεοτοκάτοι , Θωμάτοι , Καραντίνων , Κωσταντάτων , Νικολάτων ,Νικολετάτων , Παναγιωτάτων , Φαλάτων , Σπυράτων , Πετράτων , Στεφανάτων , Τουμαζάτων , Φαραντάτων ,Λιναρδάτων , Ραλ(λ)άτων κ.α.Κάποιοι από αυτούς πιθανών να έχουν εκλείψει και άλλοι να έχουν μετοικίσει αλλού. Σε ορισμένους υπάρχει κοινή χρήση του επωνύμου με άλλων οικογενειών , π.χ Αναλυτών , Γεννατά (Θωμάτος , Λιναρδάτος , Ραλ(λ)άτος) , κτλ

Από το άρθρο του Κ.Πετράτου έχουμε:

"....Τʼ όνομα του το χωριό το πήρε από την ομώνυμη εκκλησία (Αγία Θέκλη) για την οποία δεν ξέρουμε πότε χτίστηκε και υποθέτουμε ότι την εικόνα την έφεραν οι Λοβέρδοι από το Βυζάντιο. Η εκκλησία έπεσε από σεισμό το 1864 και φτιάχτηκε άλλη η οποία τελείωσε το 1891. Την αγιογραφία την έκανε ο Παναγής Λιώκας από την Κοντογενάδα"

1815: Ιερέας Αγαθάγγελος Λοβέρδος
1815: Ιερέας Θεόδωρος Λοβέρδος


Ιερός ναός Αγίας Παρασκευής: Το έτος 1654 συναντάται ως συναδελφικός ναός της οικογένειας Κοκκίνη.Βρίσκεται κάτω του γυμνασίου της Αγίας Θέκλης σε μικρή απόσταση , εντός αγροκτήματος που ανήκει στους κληρονόμους του Γεράσιμου Κοκκίνη. Σήμερα υπάρχουν μόνο τα θεμέλεια και η πέτρινη Αγία Τράπεζα. Η οικογένεια Κοκκίνη ήταν και συνκτήτορες του Ι.Ν του Αγίου Νικολάου.

(Νοτάριος Καλό Δημήτριος 26-12-1654)

Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής στα Κοκιλια , στην Πέσα:

(Νοτάριος Βουτζινάς Νικολό, 26-10-1720)

Πρέπει να ήταν συνενοριακός της οικογένειας Μιχαλίτζη ,της οικογένειας Αναλυτή , κ.α
1720: Ιερέας Γεώργιος Μιχαλίτζης
1727: Ιερέας Ιωάννης Αναλυτής

Ιερός Ναός Αγίου Στεργίου: αναφέρεται σε Νοταριανή πράξη του Νοτάριου Βουτζινά Νικολό , 24-7-1712 .Περιγράφεται ότι βρισκόταν στη θέση Λαγκαδάκια , περιοχή Αγίας Θέκλης.


*Στο βιβλίο "Αρχειακή Έρευνα-Οι ιεροί ναοί του Ληξουρίου και τριαντα δύο χωριών της επαρχίας Πάλλης Κεφαλονιάς " του Κων/νου Αντωνίου Μονόκρουσου υπάρχουν οι αντίστοιχες νοταριανές πράξεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου