ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΝΝΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑ ΣΤΟ ΣΚΗΝΙΑ (ΔΙΑΤΗΡΗΣΕ ΤΟ ΓΕΝΝΑΤΑΣ ΕΞ ΑΡΧΗΣ)

ΚΛΑΔΟΣ ΤΖΑΝ(Ν)ΑΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑ- ΤΖΑΝΑΤΟΣ Ή ΤΖΑΝΝΑΤΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΑΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΟΚΤΩΡΑΤΟΣ Ή ΟΚΤΟΡΑΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑ (ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΗ-ΛΗΞΟΥΡΗ)