ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΝΝΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

TO LIBRO D' ORO ΤΟΥ 1799 ΚΑΙ Η ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΗ

Τo Libro D'Oro της Κεφαλονιάς


Αποφεύγοντας ζητήματα ιστορικά, όπως το κατά πόσο υπήρξε το Libro D'Oro, πέρα από μια απλή καταγραφή της τάξης των ευγενών , είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια διευκρινιστική αναφορά στα μέχρι σήμερα κοινά, αποδεκτά ιστορικά στοιχεία. Αυτη είναι ακόμη περισσότερο αναγκαία, εξαιτίας του ότι το Libro D'Oro της Κεφαλονιάς αποτελεί σημείο αναφοράς για πολλές ιστορικές, γενεαλογικές αναζητήσεις καθώς και αναφορά πιστοποίησης της κοινωνικής καταγωγής και όχι μόνο ,των παλαιών Κεφαλονίτικων οικογενειών.

Το Libro D'Oro διετελούσε έναν συγκεκριμένο έργο. Με την καταγραφή και μόνο των "ευγενικών" οικογενειών , εκείνες στις οποίες η Βενετική Διοίκηση αναγνώριζε τοπικά διοικητικά προνόμια, αποτελούσε το μέσο να αναθέσει και ελέγξει την τοπική διοίκηση μιας αποικίας της. Όπως είναι εύλογο, η τάξη αυτή πέρα των αποκτηθέντων προνομίων διέθετε και υποχρεώσεις , που ,στην ουσία, πιστοποιούσαν την υποτέλεια της στην Βενετική Αρχή. Η σύσταση δηλαδή μια τοπικής(όχι κατ'ανάγκη εξ' ολοκλήρου ντόπιας) ανώτερης κοινωνικής τάξης και η καταγραφή της σε αυστηρούς κώδικες (Libro D'Oro) , συντελούσε στην άσκηση της εξουσίας και του ελέγχου ,από την Μητροπολιτική Βενετία ,στην όποια κατακτηθέντα αποικία της. Τον ρόλο αυτό διετέλεσε και το Libro D'Oro της Κεφαλονιάς.

Το τελευταίο Libro D'Oro της Κεφαλονιάς επί Βενετοκτρατείας ήταν εκείνο του 1752.Αυτό κάηκε στις πλατείες από τους Κεφαλονίτες το 1797, με την έλευση των δημοκρατικών Γάλλων.Στην συνείδηση των Κεφαλονιτών είχε συνδιαστεί με όλο το προηγούμενο καθεστώς της προνομιούχας τάξης .Με την αποχώρηση των Γάλλων και την επικράτηση στο νησί των συμμαχικών δυνάμεων των Ρώσων και Τούρκων , το 1798, επιχειρήθηκε η ανασύσταση του Libro D'Oro .Ανατέθηκε στον Ιωάννη Κωστή Λοβέρδο η ανασύνταξή του.Αυτό το Libro D'Oro , είναι το Libro D'Oro της Κεφαλονιάς του έτους 1799.

Αξιοσημείωτο επίσης είναι το ότι στα προηγούμενα Libro D'Oro της Κεφαλονιάς , οι καταχωρηθέντες "ευγενείς" ,σε καμία περίπτωση, δεν είχαν αντίστοιχη αναγνώριση από τις Βενετικές αρχές.

ο Ιωαννης Κωστής Λοβέρδος και το Libro D'Oro του 1799

Ο Ιωάννης Κωστής Λοβέρδος δεν επιλέχθηκε τυχαία για αυτό το ρόλο.Κρίθηκε ως ο καταλληλότερος ,λόγο της πείρας του στην κατάταξη ,συλλογή και έρευνα αρχειακού υλικού.Προερχόταν από τον κλάδο Κωστή της οικογένειας Λοβέρδου , που ζούσε στο Αργοστόλι. Το έργο του , η επανασύνταξη του Libro D'Oro, αποτελεί την πρώτη και τελευταία προσπάθεια σύνταξης Κώδικα εκτός Βενετοκρατίας.Ο Κώδικας αυτός έχει δε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αποτελεί ουσιαστικά προιόν "εσωτερικής" κατανάλωσης , μια προσπάθεια αναβίωσης του προηγούμενου καθεστώτος των προνομιούχων τάξεων με απουσία της επίσφράγησής του από την Βενετική αρχή. Τα κριτήρια ένταξης ενός ονόματος στον Κώδικα είναι εντελώς χαλαρά. Καμία σχέση δεν έχουν με την αυστηρότητα των προηγούμενων κριτηρίων , που και αυτά ιστορικά είναι αμφισβητούμενο κατα πόσο λειτούργούσαν.Μέσα στα ονόματα του Κώδικα μπορεί να διακρίνει κανείς πολλά ονόματα προσώπων που προέρχονταν από την αγροτική τάξη. Επίσης ακόμα και ως απλη καταγραφή των Κεφαλονίτικων οικογενειών είναι ελλειπής και σε πολλά σημεία λανθασμένη. Παρόλα αυτά αποτελεί ένα εκτενές και δομημένο έργο που μπορεί να αποτελέσει αφετερία για ιστορικές έρευνες.

Η μη πληρότητα του Libro D'Oro της Κεφαλονιάς του έτους 1799

Η διαδικασία συλλογής του υλικού για την σύσταση του Κώδικα ήταν συγκεκριμένη και σε αυτήν μπορούν να ερμηνευτούν οι λόγοι μη πληρότητάς του. Δόθηκε αυστηρά διάστημα 20 ημερών, όπού οι ενδιαφερόμενοι, έπρεπε να καταθέσουν τις αντίστοιχες Ληξιαρχικές πράξεις προκειμένου να ενταχθούν στον Κώδικα. Θα έπρεπε επίσης, οι ενδιαφερόμενοι να είχαν τακτοποιήσει τις φορολογικές εισφορές τους. Οι καταθέσεις θα γίνονταν στους υπάλληλους της οικίας Υπηρεσίας. Με βάση αυτά τα στοιχεία και τις γνώσεις του Ιωάννη Κωστή Λοβέρδου συντάχθηκε ο Κώδικας του 1799.Είναι λοιπόν προφανές ότι προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα:

1.Σε ένα κλίμα ,όπου δυο χρόνια πριν είχε καεί το Libro D'Oro του 1752, πόσοι ήταν οι ενδιαφερόμενοι;

2.Πόσοι από αυτούς πρόλαβαν να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα εμπρόθεσμα;

3.Πόσοι δεν είχαν τακτοποιήσει τις εισφορές τους σε φόρους;

4.Πόσο έυκολα προσβάσιμες ήταν οι Διοικητικές Υπηρεσίες στις διάφορες περιοχές της Κεφαλονιάς;

Με μια απλή διαστάυρωση στοιχείων με τις Ληξιαρχικές Πράξεις του Γενικού Αρχείου της Κεφαλονιάς οι ελλείψεις του Κώδικα επιβεβαιώνονται. Μάλιστα για τους παραπάνω λόγους, η πλήρότητα του Κώδικα είναι πιο έντονη σε ορισμένες Κεφαλονίτικες Οικογένειες καθώς και σε γεωγραφικές περιοχές.Αλλωστε μην λησμονούμε ότι διοικητικό κέντρο ήταν το Αργοστόλι , από το οποίο προερχόταν και ο Ιωάννης Κωστής Λοβέρδος.Το Libro D'oro του 1799 και η Αγία Θέκλη.

Έχει ήδη αναφερθεί ότι η επανασύσταση του Libro D'oro του 1799 ήταν ατελής ή ακριβέστερα ελλειματική. Αυτό οφειλόταν τόσο στην διαδικασία συλλογής στοιχείων που επιλέχθηκε , στην γενικότερη απαξίωση που είχε γνωρίσει ότι συνδεόταν στην συνείδηση του Κεφαλονίτικου λαού με το καθεστώς των προνομιούχων τάξεων(κάψιμο του Libro D'oro το 1797) όσο και στο γνωστικό πεδίο του Ιωάννη Κωστή Λοβέρδου. Όμως δεν πάυει να αποτελεί ένα εκτενές και καλά δομημένο έργο , από το οποίο μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα και στοιχεία για δημογραφικά, γενεολογικά και άλλα ιστορικά ζητήματα. Ο εμπλουτισμός αυτών και με πληροφορίες που προκύπτουν από τα Γενικά Αρχεία της Νήσου Κεφαλονιάς μπορεί να μας δώσει μια πληρέστερη εικόνα.

Η Αγία Θέκλη , έτσι όπως περιγράφεται από τον Κώδικα του 1799, έχει εγγεγραμένες 5 οικογένεις με συνολικά 292 αρσενικά μέλη. Πιο συγκεκριμένα:ΧΩΡΙΟ ΑΡ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕΛΗ

ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΗ 5 292

ΚΑΛΑΤΑ 2 48

ΣΚΗΝΙΑΣ 3 140

ΒΩΒΙΚΕΣ 1 12Πιο αναλυτικά:

Αγία Θέκλη: Αναλυτή (36),Γεννατά(40), Ριζαρδόπουλο(21) ,Κοκκίνη (11)* ,Λοβέρδο(184)

Σκηνιάς: Γεννατά(37) ,Μαρκόπουλο(16) ,Λοβέρδο (87)

Καλάτα: Καλό(31)* ,Λοβέρδο (17)

Βωβικές: Λοβέρδο (12)

Οι οικογένειες που εγγράφονται και έχουν και στην Αγία Θέκλη μέλη είναι:

Οικογένεια Λοβέρδο: 557 (αρσενικά) μέλη ,Ληξούρι (57) ,Αργοστόλι(43) ,Καλάτα(17) ,Κοντογενάδα(157) ,Αγία Θέκλη(184) ,Σκηνιά(87)

Οικογένεια Αναλυτή: 44 μέλη ,Αγία Θέκλη(36) ,Χαβριάτα(8)

Οικογένεια Γεννατά:77 μέλη , Αγία Θέκλη(40) ,Σκηνιάς (37)

Οικογένεια Ριζαρδοπουλο: 316 μέλη ,Αγία Θέκλη (21),Σπαρτέα(236) , Πεσσάντες (15), Αργοστόλι(2) ,Χιεραμιές (42)

Οικογένεια Κοκκίνη: 11 μέλη ,όλα στην Αγία Θέκλη

Είναι προφανές ότι η εικόνα της Κεφαλονιάς του 1799 δεν μπορεί να αποδοθεί με οδηγό το Libro D'oro του Ιωάννη Κωστή Λοβέρδου. Η ίδια η συγγραφέας του βιβλίου Κατερίνα Ζαρίδη επισημαίνει την μη πληρότητά του. Είναι θέμα μια ιστορικής μελέτης να εντοπίσει τις ελλείψεις του και τους λόγους. Υπάρχουν όμως στοιχεία που μπορούν άμεσα να αναφερθούν.

Κατ΄αρχήν, όπως είναι αυτονόητο , ο Ιωάννης Κωστής Λοβέρδος απέγραψε πλήρως την οικογένεια του, μιας και τα του οίκου τα γνώριζε πολύ καλά.

Από την Αγία Θέκλη απουσιάζουν ονόματα οικογενειών(π.χ Αβάσταγου) που και ιστορία έχουν και αποδεδειγμένα κατοικούσαν στην περιοχή. Βέβαια τα κριτήρια έγγραφής στο Libro D 'oro του Κωστή Λοβέρδου , φαίνεται ότι καμία σχέση δεν είχαν με τίτλους ευγένειας , αφου σε αυτή εγγράφονται πρόσωπα από όλα τα τότε κοινωνικά στρώματα, συνεπώς η απουσία τους-όπως και η παρουσία των υπολοίπων- καμμία σχέση δεν έχει με την "ευγενική" καταγωγή.

Εκείνο όμως που προσωπικά μπορώ να αναφέρω , αφού και δημοσίως έχω εκθέσει τα στοιχεία και τις Ληξιαρχικές πράξεις, είναι ότι η οικογένεια Γεννατά απογράφεται μερικά ,απουσιάζοντας ένα σημαντικό τμήμα της. Πέρα από το ζήτημα της άμεσης διασύνδεσης της οικογένειας Κοκκίνη με την οικογένεια Γεννατά-το οποίο αποφεύγω μέχρι να έχω ακριβή και πλήρη στοιχεία ολοκληρώνοντας την αρχειακή έρευνα, τονίζω όμως, ότι έχουν αναρτηθεί Ληξιαρχικές πράξεις όπου τα ίδια πρόσωπα της οικογενείας Κοκκίνη υπογράφουν ως "Κοκκίνης Γεννατάς" -υπάρχει η πλήρη απουσία του κλάδου Κομινάτος(ή Κομηνάτος) Γεννατάς που και πολυπληθής ήταν και σημαντικά τοπικά πρόσωπα διέθετε.Απουσιάζει τμήμα της που κατοικεί στα Βιλατώρια(π.χ Φλοράτοι) και έχει εγγραφεί λάθος ένα επίσης σημαντικό μέρος της ,που ενώ στο Libro D 'oro του Κωστή Λοβέρδου φαίνεται ότι κατοικεί στο Σκηνιά , στις Ληξιαρχικές πράξεις των Γενικών αρχείων της Κεφαλονιάς είναι ξεκάθαρο ότι γεννήθηκαν και κατοικούσαν στην Αγία Θέκλη.

Παρακάτω ακολουθεί ο Κώδικας του 1799 με όλες τις εγγραφές που αφορούν την Αγία Θέκλη. Με (*) σημειώνονται όλες οι νεότερες καταχωρήσεις που έκανε ο κωστής Λοβέρδος , μετά το πέρας του "αυστηρού" περιθωρίου των 20 ημερών.Στην περίπτωση της οικογένειας Λοβέρδου , αυτές είναι αρκετές. Σαφώς δεν μπορεί να διατυπωθεί μια υπόνια σκόπιμης ευνοικής μεταχείρησης , αλλά απλά περιγράφεται μια εύλογη πραγματικότητα. Για λόγους ιστορικής και αντικειμενικής αλήθειας και μόνο , επισημαίνεται η αδυναμία του Libro D'oro του 1799 να οδηγήσει σε δημογραφικά και ποιοτικά πληθυσμιακά συμπεράσματα. Είναι σημαντικό αυτή η πραγματικότητα, να μην διαστρεβλωθεί και θεωρηθεί ότι υπάρχει σε αυτήν το ελάχιστο ίχνος ανταγωνιστικότητας μεταξύ οικογενειών, όπου όχι μόνο επι αιώνες έζησαν αρμονικότατα μεταξύ τους και εξακολουθούν να ζουν, αλλά και συνδέθηκαν με πλήθος έντονων σχέσεων όπως γάμους, φιλίες , κουμπαριές κτλ.

Ομως αδυνατώ να μην αναφέρω -κάτι που ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει , αφού τα Γενικά Αρχεία της Κεφαλονιάς είναι δημόσια προσβάσιμα- ότι από τις Ληξιαρχικές Πράξεις που αφορούν καταχωρήσεις των Γάμων, των Θανάτων , των Γεννήσεων και των Βαπτίσεων , προκύπτουν για παράγειγμα ισόποσες Λ.Π μεταξύ των οικογενειών Λοβέρδου και Γεννατά στην Αγία Θέκλη από το 1843 και έπειτα. Πώς μπορεί να προκύψει αυτό το αποτέλεσμα από δυο τόσο άνισες αριθμητικά οικογένειες(184 μέλη και 40 αντίστοιχα) , σύμφωνα με το Libro D'oro του 1799 ;

Επίσης ποιος μπορεί να μην αναφέρει την απουσία της οικογένειας Αβάσταγου ; Μια από τις παλαιότερες οικογένειες του Νησίου. Ο Τσιτσελής γράφει χαρακτηριστικά:

"...Η οικογένεια Αβάσταγου είναι αρχαιοτάτη στο νησί. Επωνυμία Αβασταγάτον συναντάμε κατα τον ιγ αιώνα στην περιοχή Ταφίων και στισ Μιχαλιτσατοις 1506. Οι Αβάσταγοι ήταν από τους κτήτορες του ναού του Αγίου Ν ικολάου (βλ Κώδικα Ναού) .Ηταν αρχαίοι τιμαριούχοι και Κόμητες . Το 1502 ο γενικός προνοητής θαλλάσης Βενέδικτος da Pesaro, με εντολή του Μαρκο Τρον καπετάνο Κεφαληνίας να δώσει των από Κορώνης ερχόμενων στρατιωτών και εκ των ( εις το δημόσιο βεβαίως περιέλθουσειν ) γαιών της Βαρωνίας των Αβασταγάδων ( Σαθάς Μνημ Cap Cephal v 154 Χιώτου Ι82.)Το 1511 συναντάμε ότι εδώθει η κάτω των τιμαρίων του Μαρίνου Αβάσταγου του Στεφάνι επί πληρωμής δεκάτης (Σαθάς, 165)..."

Κεφαλληνιακά σύμμικτα, Η.Α Τσιτσελή, σελ. 553

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ 1799 ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΟΒΕΡΔΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ

ΠΑΠΑ-ΠΑΙΣΙΟΣ (Β:1802)ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ.

ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ

ΜΙΧΑΛΗΣ,ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ, ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ

*ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ(Β:1798)

*ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ(1787)

*ΣΠΥΡΟΣ(1790),ΑΓΓΕΛΟΣ(1794) ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ(1797) ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

*ΑΝΤΩΝΗΣ(1766),ΝΙΚΟΛΗΣ(1770),ΠΑΝΑΓΗΣ(1773),ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(1780),ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(1783) ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΣ(1780) ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ(1802)

ΣΤΑΘΗΣ,ΠΑΝΑΓΗΣ(1798) ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ(1802) ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

--------------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ-------------------------------------------------

ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ(ΑΠΟ 1752)

ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΝΤΡΕΑΣ, ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΖΙΟΒΆΝΙ ΜΠΑΤΙΣΤΑΣ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ

-----------------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ-------------------------------------

ΡΑΛΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗ

ΣΤΕΛΙΟΣ,ΦΑΡΑΝΤΟΣ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΔΈΛΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΗ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΑΛΗ

ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ

ΣΤΑΘΗΣ ΤΟΥ ΦΑΡΑΝΤΗ

ΑΝΤΩΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΟ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩTΗΣ ,ΡΑΛΗΣ,ΒΑΓΓΕΛΗΣ(1760) ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ(1762) ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ

*ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(1791),ΑΝΤΡΕΑΣ(1793) ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΗΣ(1799) ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ

*ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ(1794) ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ

*ΣΠΥΡΟΣ,ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ(1761) ,ΦΑΡΑΝΤΟΣ,ΣΠΥΡΟΣ(1795) ΚΑΙ ΑΝΤΡΕΑΣ(1796) ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ

-------------------------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ----------------------------------------

ΣΠΥΡΟΣ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΑΓΓΕΛΟΣ,ΑΛΕΒΙΖΗΣ,ΓΙΑΝΝΗΣ,ΓΙΩΡΓΟΣ,ΣΤΑΘΗΣΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΑΦΙΡΗΣ ΤΟΥ ΖΗΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ(ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ) ΜΕ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΤΡΟ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΟ

*ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ AGOSTIN ΓΙΟΙΤΟΥ ΝΙΚΟΛΟ

*ΝΙΚΟΛΟ (1799)ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤ/ΝΟΥ

ΑΝΤΡΕΑΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗ

ΖΗΣΙΜΟΣ , ΜΑΡΙΝΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΖΗΣΙΜΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ,ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΚΩΣ/ΝΟΣ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΟ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΛΛΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΖΗΣΙΜΟΥ

*ΖΗΣΙΜΟΣ(1778),ΝΙΚΟΛΗΣ(1773) ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(1775) ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

*ΣΠΥΡΟΣ (1793) ΚΑΙ ΠΑΟΛΟΣ(1796) ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΗ

*ΖΗΣΙΜΟΣ(1788)ΚΑΙ ΖΗΣΙΜΟΣ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(1795) ΚΑΙ ΑΛΕΒΙΖΗΣ(1792) ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

*ΑΝΤΡΕΑΣ(1787) , ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (1791) ΚΑΙ ΒΑΓΓΕΛΣΗ(1798) ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

* ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ(1771) ,ΣΠΥΡΟΣ(1795) ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ(1802) ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΖΗΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

------------------------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ-------------------------------------------------

ΖΗΣΙΜΟΣ,ΘΕΟΠΕΣΤΟΣ,ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ (ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ) ΜΑΘΙΟΣ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΖΗΣΙΜΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΖΗΣΙΜΟΥ

ΠΑΝΑΓΗΣ, ΚΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΠΕΣΤΟΥ

*ΤΖΙΟΒΑΝΗ(1763) ΑΛΛΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΠΕΣΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΣΗ ,ΣΠΥΡΟΣΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟ

*ΜΗΧΑΛΗΣ(1792)ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ (1799) ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ

*ΘΕΟΠΕΣΤΟΣ,,ΝΙΚΟΛΗΣ(1792) ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(1793) ΚΑΙ ΚΩΣ/ΝΟΣ(1796) ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ

*ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ ΤΟΥ ΖΗΣΙΜΟΥ(1798)

------------------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ--------------------------------------------

ΜΗΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΖΗΣΙΜΟΥ(1752)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ

----------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ------------------------

ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΟΥ ΖΗΣΙΜΟΥ

-----------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ-----------------------

ΝΙΚΟΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΟΛΙΒΕΡ (1752)

ΖΑΝΕΤΟΣ ,ΠΕΤΡΟΣ,ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΟ

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΡΓΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

-------------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ----------------------

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΟΛΙΒΕΡ

ΠΕΤΡΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ

--------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ------------------------

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΖΗΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ , ΝΙΚΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

----------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ------------------------

ΦΡΑΓΚΕΣΚΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ

-------------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ-----------------

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΖΗΣΙΜΟΣ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ(1780) ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ(1800) ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ(1800) ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΖΗΣΙΜΟΥ

ΝΙΚΟΛΗΣ(1800) ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΟΛΙΒΕΡ

ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΟ

-----------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ-------------------------------

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ

ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ (1781)ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΛΛΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟ

-----------------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ----------------------

ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ

ΒΑΛΙΑΝΟΣ,ΝΙΚΟΛΟ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ

*ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΛΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ

*ΓΙΑΝΝΗΣ(1791( ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ(1793) ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ(1791) ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΑΝΤΡΕΑΣ(1788) ΚΑΙ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (1779) ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΖΑΝΕΤΟΥ

-----------------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ----------------------------

ΖΟΥΓΑΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΣ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΖΟΥΓΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΟ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΖΟΥΓΑΝΗ

--------------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ-------------------------

ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΖΟΥΓΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ , ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΖΗΣΙΜΟΥ

------------------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ------------------------

ΚΑΡΠΟΣ ΤΟΥ ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥ ΖΗΣΙΜΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΣΠΥΡΟΣ ,ΑΝΤΟΝΙΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟ

ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

* ΦΩΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΣ (1787) ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ

*ΑΝΤΩΝΗΣ(1795) ΚΑΙ ΑΝΤΡΕΑΣ(1799) ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΦΩΤΗΝΟΥ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΟΒΕΡΔΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΚΗΝΙΑ,ΚΑΛΑΤΑ,ΒΩΒΙΚΕΣ,ΛΗΞΟΥΡΗ,ΚΟΝΤΟΓΕΝΝΑΔΑ ΚΑΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΡΙΖΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΗ ΠΟΥ ΜΕΤΟΙΚΗΣΑΝ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ:

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ

*ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(1763) ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(1763) ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΗΣ(1767) ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ(1780),ΣΠΥΡΟΣ(1784), ΓΙΑΝΝΗΣ(1793),ΑΝΤΩΝΙΟΣ(1797) ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ(1799) ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΣΠΥΡΟΣ(1802) ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΤΟΥ ΖΗΣΙΜΟΥ

-------------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ---------------------------ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΗ-------------------

ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΕΓΟΥ

ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

--------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ--------------ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΗ---------------------

ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΛΗ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΖΗΣΙΜΟΣ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ

ΜΗΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΛΗ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΡΙΖΖΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΣΠΑΡΤΕΑ,ΧΙΕΡΑΜΙΑΣ,ΠΕΣΣΑΔΕΣ,ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

===============================================================

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ(1752)

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ

ΠΑΠΑ-ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΗΧΑΛΗΣ,ΘΟΔΩΡΗΣ,ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΛΙΜΟΣ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΖΗΣΙΜΟΥ

-----ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ-------------------------

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΝΙΚΟΛΟΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ

-------------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ--------------

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

--------------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ-------------

ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ

-----------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ--------------

ΑΛΕΒΙΖΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΟ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΖΤΑΘΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΟ ΚΑΙ ΖΗΣΙΜΟ ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ

*ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(1794) ΚΑΙ ΣΤΑΘΗΣ(1797) ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΖΗΣΙΜΟΥ

-------------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ-----------------------

ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΖΗΣΙΜΟΥ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ

* ΒΑΣΙΛΙΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

*ΤΖΙΟΒΑΝΗ(1798) ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΟΥ

--------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ--------------------

ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ

-------------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ--------------

ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ ΓΙΟΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΑΒΡΙΑΤΑ

==========================================================

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ:

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΜΗΧΑΛΗΣ(1788) ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(1791) ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ

------------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ--------------------

ΔΑΝΙΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ

ΖΗΣΜΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ

ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΖΗΣΙΜΟΥ

*ΖΗΣΙΜΟΣ (1788)ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ

--------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ---------------

ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ

ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ
=======================================================

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΝΝΑΤΑ

ΑΝΤΟΝΙΟ(ΑΝΤΩΝΗΣ) ΤΟΥ ΑΝDREA(ΑΝΤΡΕΑ) ΚΑΙ JANNI(ΓΙΑΝΝΗΣ) (ΑΔΕΛΦΙΑ)


-ANDREA(ΑΝΤΡΕΑΣ) ΓΙΟΣ TOY JANNI(ΓΙΑΝΝΗ)

-SPIRO(ΣΠΥΡΟΣ) ΤΟΥ DRACCO(ΔΡΑΚΟ) , TODORIN(ΘΩΔΟΡΗΣ) , PIETRO(ΠΕΤΡΟΣ) ,PAPA' -GERASIMO(ΠΑΠΑ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ) ΚΑΙ PAPA' NIKODIMO(ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ) (ΑΔΕΛΦΙΑ)

-ANDREA(ΑΝΤΡΕΑΣ) ΚΑΙ STELIO(ΣΤΕΛΙΟΣ) (ΓΙΟΙ ΤΟΥ TODORIN(ΘΩΔΟΡΗ))

-ORAZIO KAI ZUANNE (ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ)

-OCTORA (ΕΚΤΟΡΑ),ΓΙΟΣ ΤΟΥ SISSIMO- Ο ΟΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ORAZIO,DANELI (ΔΑΝΙΗΛ) ΚΑΙ DEMETRIO(ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) (ΑΔΕΛΦΙΑ)

-SISSIMO ΓΙΟΣ ΤΟΥ OCTORA(ΕΚΤΟΡΑ)

-PANAGIN(ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΤΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ (LEONARDO) -(KATA THN ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΝ ΖΩΗ)

-LEONARDO(ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ) , SPIRO(ΣΠΥΡΟΣ) - (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΝ ΖΩΗ) , ΝΙΚΟΛΑΟΣ (NIKOLIN) ,ΖΟRΖΙ (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΝ ΖΩΗ), γιοι του ονομαζόμενου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (PANAGIN)

* DIONISIO(ΔΙΟΝΎΣΙΟΣ) ΚΑΙ ANASTASIO(ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ (LEONARDO) * [ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΕ ΣΤΙΣ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1790 ΚΑΙ Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΙΣ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1792]

--------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ------------------------------------------------------------

-FRANCESCO ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (COSTANTIN) -ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΓΙΟΣ ΤΟΥ FRANSESCO- ΚΑΙ Ο GIACOMO (ΑΔΕΛΦΙΑ)

-----------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ-------------------------------------------------

-GIORGO TOY CIMERA (ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΝ ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ) ΚΑΙ PANAGIN (ΑΔΕΛΦΙΑ)- (ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΝ ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ)

-TOMASO(ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΝ ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ) ΚΑΙ CIMERA(ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΝ ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ) ΚΑΙ ANDREA KAI COSTANTIN(ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΝ ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ) ΗΤΑΝ ΓΙΟΙ ΤΟΥ GIORGO

-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ZUANNE(ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΝ ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ) ΓΙΟΙ ΤΟΥ PANAGIN

*CRISTODOULO ΑΛΛΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ PANAGIN

*STATI ,CARALAMBI KAI ANZOLO ΓΙΟΙ ΤΟΥ CRISTODOULO

* ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ :

Ο CRISTODOULO ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΕ 14 ΑΠΛΙΛΙΟΥ 1756 ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ,STATI ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΕ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1781 ,CARALAMBI ΒΑΠΤ. ΣΤΙΣ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1790 KAI ANZOLO ΒΑΠΤ. ΣΤΙΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1795

*NICOLIN,PANAGIN KAI GERASIMO ΓΙΟΙ ΤΟΥ ANASTASIO

*ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1773,29 ΙΟΎΝΙΟΥ 1777 ΚΑΙ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1783 ,ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

_______________________________________________________________

ΣΧΟΙΝΕΑ Ή ΣΧΟΙΝΙΑ (SCHINEA)

-ZUANNE TOY SPIRO

-----------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ----------------------------------------------------------------

-PIETRO TOY GERASIMO

----------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ------------------------------------------------------------------

-RODOTEO TOY ZAGNI ΚΑΙ NICOLO' ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ

--------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ----------------------------------------------------------------

-GIORGO(ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΝ ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ) TOY ALVISE KAI GREGORIO (ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΝ ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ) (ΑΔΕΛΦΙΑ)

-ALVISE (ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΝ ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ)ΓΙΟΣ ΤΟΥ GREGORIO

*SPIRO,ANASTASIO ,COSTANTIN KAI ANTONIO ΗΤΑΝ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ALVISE

* ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1774 , 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1778 , ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 1783 ΚΑΙ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1788 , ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.

-DEMETRIO TOY VETTOR

-VETTOR KAI NICOLO' ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

-ANTONIO TOY TOMA' TOY VETTOR

-RASO KAI PANAGIN ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

-----------------------------ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΑΔΟΥ----------------------------------------------------------------------

-ZUANNE TOY BATTISTA(ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΝ ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ) ΚΑΙ ZUGAGNI (ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΝ ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ) {ΑΔΕΛΦΙΑ }

-STELIO ΚΑΙ CRISTODOULO (ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΝ ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ) ΚΑΙ ANDREA(ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΝ ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ) KAI BATTISTIN , ΓΙΟΙ ΤΟΥ ZUGAGNI -----Ο BATTISTIN ΒΑΠΤ. ΣΤΙΣ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1754.

-DEMETRIO(ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΝ ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ) ΓΙΟΣ ΤΟΥ ZUGAGNI

-BASILIO(ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΝ ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ) ΓΙΟΣ ΤΟΥ ZUANNE

*SPIRO KAI GIORGO ΓΙΟΙ ΤΟΥ STELIO

* ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΒΑΠΤ. ΤΟ ΔΕΚΕΒΡΙΟ ΤΟΥ 1770 ΚΑΙ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1787 , ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.

*VANGELIN , STATI KAI GERASIMO ΓΙΟΙ ΤΟΥ DEMETRIO

* ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΒΑΠΤ. 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1791, 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1795 ΚΑΙ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1798 , ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.

*NICOLETTO KAI JANNI ΓΙΟΙ ΤΟΥ SPIRO

* ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΒΑΠΤ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ1795 ΚΑΙ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1799 , ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.

-ANDREA ΓΙΟΣ ΤΟΥ BATTISTIN ΤΟΥ ZUGAGNI - ΒΑΠΤ.23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1795

-NICILIN Ο ΑΛΛΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ BATTISTIN - ΒΑΠΤ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1798

-ANASTASIO TOY ZUANNE ΚΑΙ MICCHIEL KAI NICILO' (ΑΔΕΛΦΙΑ )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου