ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΝΝΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2011

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:ΚΛΑΔΟΣ ΘΩΜΑΤΟΣ-THOMATOS PART OF GENNATAS FAMILY(ENGLISH AT THE BOTTOM OF THE PAGE)

Aπό την επανασύσταση του  Libro D'oroτου 1799 και με τις Λ.Π Γέννησης , Γάμου και Θανάτου των Γενικών αρχείων της Κεφαλονιάς , μπορούμε να έχουμε την πρώτη σχηματοποιηση του κλάδου ΘωμάτωνΓεννατά σε γενεαλογικό δέντρο.Στην πορεία και με τις Λ.Π των επομένων ετών θα μπορέσουμε να έχουμε μια πιο συνολική εικόνα , από τα έτη 1752 εώς και το 1933. Όπως φαίνεται και στο σχεδιάγραμμα , αφετερία του κλάδου είναι ο Θωμάς Γεννατάς (Thomas Genatas) ,γύρω στο 1752. Το δεύτερο επώνυμο Θωμάτος ,που προκύπτει από το κύριο όνομα Θωμάς και την λατινική κατάληξη -utos ,διατήρησαν τα παιδιά του και οι απογόνοι του εώς και σχεδόν, τις αρχές του 20ου αιώνα.Κατόπιν επικράτησε η χρήση ενός επωνύμου και οι περισσότεροι εκ των Θωμάτων Γεννατά διατήρησαν το Θωμάτος και απέλασαν το Γεννατάς , ενώ κάποιοι διατήρησαν το Γεννατάς και απέλασαν το Θωμάτος. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Γαλλικού κλάδου των Θωμάτων-Γεννατά που διατήρησαν το Γεννατάς ,το οποίο φέρουν εώς και τις μέρες μας.
Οι Θωμάτοι-Γεννατά ξεκίνησαν από την Αγία Θέκλη .Σύντομα τμήμα του , μετοίκησε στα Βιλατώρια.Πρόκειται για τον Αντώνη Γεννατά Θωμάτο και την οικογένεια του. Στον πίνακα που
ακολουθεί καταγράφονται αρκετά στοιχεία των προσώπων που τον απαρτίζανε εώς και το 1845. Υπάρχει η πιθανότητα να βρεθούν και νέα πρόσωπα από τις Λ.Π των επόμενων ετών.Έτσι τα παραπάνω περισσότεροείναι ενδεικτικά του πως θα σχηματοποιήθουν και ποιά δεδομένα θα προκύψουν από τα Γενικά Κρατικά Αρχεία της Ν.Κεφαλονιάς που αφορούν εώς και το έτος 1933.

=========================================================================Since the restoration of the Libro D'oro in 1799 and the Statements operation of Birth, Marriage and Death of General Puplic records of Kefalonia, we have the first molding industry Thomatos part of Gennata family.Soon we ll have the full picture of geneologic tree from years 1752 till 1933. Thomatos - Gennatas began from Thomas Genatas at 1752. The second surname Thomatos, which results from the first name Thomas and the Latin suffix-utos, kept his children and his descendants till almost the beginning of the 20th century.Then we have the use of only one surname, and most of Thomatos-Gennatas kept the Thomatos and deported Gennatas, while some Kept Gennatas and deported Thomatos.


The Thomatos-Gennatas started by Santa Thekli. Soon section, moved to Vilatoria.It was Antonis Gennatas Thomatos and his family. The table below listed several names of persons who constitute up to 1845. It is possible to find and new faces from the next years Statements operations.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου